Resinfru

Gesztenye

Kutatóterület és génbank, kísérleti- és anyatelep helyszíne: Nagymaros

gesztenyeNagymaros a természetföldrajzi tájbeosztás szerint az Észak-Magyarországi Középhegység nagytájon belül, a Visegrádi-Dunakanyar kistájban található. A település a Duna völgyében, a dombhátakon és a hegyekről lefutó völgyekbe hosszan beékelődve terül el. Környezete természeti szépségekben és kultúrtörténeti emlékekben egyaránt bővelkedik. Az ország legszebb fekvésű települései között tartják számon. Keletről legnagyobb folyónk, a Duna, nyugatról a Börzsöny-hegység déli nyúlványa határolja. A város legmagasabb pontja a Szent Mihály-hegy, 486 méteres magasságával. A térség különlegessége, mely egyediségét is adja, hogy három nagy tájképi egységet is magában foglal; a folyóvölgyet és a sík térrészt dombok, hegyek-völgyek koszorúja öleli. Ebből adódóan az élővilág is gazdag, sokszínű.

 

Miért épp Nagymaros? Nagymaros környékének éghajlata, mikroklímája

gesztenyeNagymaros várost hegységek övezik, ezért a késő tavaszi és a kora őszi fagyoktól védett. Sajátos mikroklímája már a szomszédos településektől is elkülöníti, táji adottságai gyümölcstermesztésre különösen alkalmassá teszik. A Duna felől a magasabb térszínekre felfutó völgyekben észak felé néző (árnyékosabb, hűvösebb) és déli kitettségű (naposabb, melegebb) oldalak váltják egymást. A Duna párolgása is kedvezően befolyásolja a klímát gyümölcstermesztés szempontjából.

 

 

Szelídgesztenye génmegőrzés

gesztenyeA gesztenye fajtáink biológiai alapot nyújtanak a többfunkciós, hagyományos tájgazdálkodáshoz és egyben kultúrtörténeti értékeink is. A meg nem újítható genetikai erőforrások jelentősége egyre nagyobb, védelmük kiemelten fontos. Az ökológiai adottságokhoz alkalmazkodó szelídgesztenyések tájesztétikai szerepe is kiemelkedő. Nemzeti érdekünk – többféle szempontból is - a fajtáink felmérése, szaporítása és a génmegőrzés.

Magyarországon 3 fő termőtájon – Nagymaroson, a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Dunántúlon – alapos tájszelekciós munka zajlott 1952-től. A kutatás eredményeként a Kertészeti Kutató Intézet 8 és a Szombathelyi Tangazdaság 2 kiválasztott alakváltozata vált államilag elismert fajtává (Szentiványi–Körtvély, 1970). Mára 6 államilag elismert szelídgesztenyefajta van rendszeresen a kereskedelemben, ebből 3 nagymarosi.

A nagymarosi szelídgesztenye fajták kiválasztása (Dr. Szentiványi Péter szíves szóbeli közlése alapján)

gesztenyeAz igen nagy változatosságú nagymarosi gesztenyeállományokból a fajtakiválasztás során Dr. Szentiványi Péter vezetésével a 60 (!) legjobbnak ítélt változatot választották ki, amelyeket rendszeresen ellenőriztek. A fajtaminősítéshez a törzskönyvezettként kijelölt fák több évi megfigyelése rügyfakadástól lombhullásig és az ezúton szerzett adatok – a fák 19, a gyümölcs 32 tulajdonsága – feldolgozása révén kerültek a legjobbak az állami fajtaminősítő intézethez minősítésre, bejelentésre. Ebben a részletes adatfelvételezési munkában az akkori nagymarosi iskolaigazgató, Osztényi Endre és tanulói, illetve hely- és szelídgesztenye-ismeretükkel a helyi gazdálkodók nyújtottak segítséget. A kapott alapadatok eredményeit az Országos Mezőgazdasági Fajtaminősítő Intézet ellenőrizte, és javaslatára a Fajtaminősítő Tanács 1969-ben hozott döntése értelmében államilag elismert fajtává vált három nagymarosi változat (Szentiványi–Körtvély, 1970).

Nagymarosi fajták

gesztenyeA nagymarosi szelídgesztenyések létének három fő tényezője – a kedvező ökológiai adottságok mellett – az ősi eredet, a telepítések és az itt élők századokon átívelő, értékőrző gazdálkodása.

A nagymarosi gesztenyések alaki változatosságban való gazdagsága az ősi eredetű fák és telepített (pl.: Itáliából, Nápoly, Firenze) fajták egymásra hatásának eredménye. A kedvező ökológiai adottságoknak és az itt élők nemzedékeken átívelő szelekciós munkájának köszönhetően a nagymarosi gesztenye a XIX. század végére a jó minőség jelképévé vált. Különleges minősége ízében, aromájában, küllemében is megmutatkozik. További kimagasló értéke a nagymarosi fajtáknak, hogy eltérő termőhelyi adottságú területen is megőrzik kiváló tulajdonságaikat. (Szemben az egyéb fajtákkal, amelyek jó tulajdonságai csak saját termőkörzetükben érvényesülnek). A térségben természetes elterjedésű szelídgesztenye-erdő mai képének kialakításában nagy szerepet játszhattak - a néphagyomány szerint - Anjou királyaink, Károly Róbert és Nagy Lajos kertészei. Hunyadi Mátyás királyhoz is kötődnek Nagymaroson gesztenyés telepítések. Az államilag elismert fajtákon túl a nagy alaki változatosságot jellemzi, hogy a helyiek több kiemelkedő tulajdonságú változatot névvel is illetek, mint például „császár – ”, „mahagóni – ”(sötét színe miatt), „karácsonyi gesztenye” (késői érése okán), stb…

Nagymarosi 22

gesztenye

- származása, elterjedése

Szelektálás helye Nagymaros, keleti fekvésben, kötött agyagtalajon.

- idénye és típusa

Igen korai érésű, szeptember végétől gyűjthető. Érésidő: IX. hó 3. dekád – X. hó 1. dekád.

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse igen nagy, héja vékony, fényes, sima, világosbarna. Tetszetős küllemű, nagy pecsétű. Húsa halványsárga, édes ízű, aromás. Kiváló áruminőségű, jól tárolható. Hámozhatósága jó. Korai érésével értékesítési időszaka előrébb hozható, áruértékét ez is növeli.

- Hajtásrendszere

Fája közepes növekedésű, koronája gömb alakú. Növekedési erélye gyenge.

- Termesztési tulajdonságai

Bőtermő, jól termékenyül melegebb keleti, délkeleti fekvésben, jó minőségű talajon.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Nagymarosi 37

- származása, elterjedése

Szelektálás helye Nagymaros, északi fekvésben, kötött talajon.

- idénye és típusa

Kései érésű, érésideje X. hó 3. dekád.

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse igen nagy, jellegzetesen kúposodó. Héja vékony, fényes, világosbarna, könnyen hámozható. Húsa barnássárga, telt ízű, finom bélszerkezetű. Könnyen hámozható. Kései érésű és jól tárolható, ezért értékesítési időtartama meghosszabbítható.

- Hajtásrendszere

Fája erős növekedésű, koronája feltörekvő.

- Termesztési tulajdonságai

Bőtermő, kiegyenlített, hűvösebb fekvésben, jó tápanyagellátottságú talajon.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Nagymarosi 38

gesztenye

-származása, elterjedése

Szelektálás helye Nagymaros, északi fekvésben, kötött talajon.

- idénye és típusa

Középidőben, október elejétől gyűjthető. Érése gyors lefolyású. Érésidő: X. hó 1. – 2. dekád

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse nagy, héja vékony, fényes, sárgásbarna, sötéten csíkozott. Igen tetszetős küllemű, jól tárolható. Húsa világossárga, telt ízű, zamatos. Könnyen hámozható. Korai érésével értékesítési időszaka előrébb hozható, áruértékét ez is növeli. Jól tárolható.

- Hajtásrendszere

Fája közepesen erős növekedésű, koronája lapított gömb alakú.

- Termesztési tulajdonságai

Rendszeresen és bőven terem, hűvösebb fekvésben, mélyrétegű talajon.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Iharosberényi fajták

Iharosberényi 2

gesztenye

- származása, elterjedése

Szelektálás Dél-Dunántúl, lösz talajon.

-  idénye és típusa

Korai érésű, szeptember végén, október elején érik.

- gyümölcse

Gyümölcse igen nagy, széles, sötétbarna (feketés), erős héjú, jól hámozható. Húsa világosbarna, intenzív aromájú

- Hajtásrendszere

Fája erős növekedésű, koronája szétterülő. Vesszői sötétbarnák, levelei sötétzöldek.

- Termesztési tulajdonságai

Bőven termő, jól termékenyül. Termékeny lösztalajokon hozza kiváló minőségét.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Iharosberényi 29

- származása, elterjedése

Szelektálás Dél-Dunántúl, lösz talajon.

- idénye és típusa

Kései érésű, ideje X. hó 3. dekád

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse igen nagy, gömbölyded, héja sima, barna, héjvastagsága közepes, jól hámozható. Aromás ízű. Kései érésével a gyűjtés és értékesítés meghosszabbítható.

- Hajtásrendszere

Fája középerős növekedésű, koronája szétterülő, terebélyes.

- Termesztési tulajdonságai

Bőven termő, jól termékenyül. Termékeny lösztalajokon hozza kiváló minőségét.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Iharosberényi 57

- származása, elterjedése

Szelektálás Dél-Dunántúl, lösz talajon.

- idénye és típusa

Érési ideje X. hó 1 – 2. dekád

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse nagy, gömbölyded, héja kissé hullámos, világosbarna, pecsétje szabálytalan alakú, héjvastagsága közepes, jól hámozható. Aromás ízű, illatos.

- Hajtásrendszere

Fája erős növekedésű, koronája szétterülő.

- Termesztési tulajdonságai

Bőven termő, termékeny lösztalajokon hozza kiváló minőségét.

- Elismert fajta 1969 óta, Szentiványi Péter szelektálta.

Kőszegszerdahelyi fajták

Kőszegszerdahelyi 2

- származása, elterjedése

Szelektálás Nyugat-Dunántúl, délkeleti fekvésben, kristályos pala alapkőzeten, köves, fakó erdőtalajon.

- idénye és típusa

Érési ideje X. hó 1 – 2. dekád

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse igen nagy, héja sötétbarna, fényes, héjvastagsága közepes, jól hámozható. Telt ízű.

- Hajtásrendszere

Fája középerős növekedésű, koronája sátorozó. Hegyvidéki termőhelyen telepítve igen jó áruminőséget produkál.

- Termesztési tulajdonságai

Bőven termő, hegyvidéki termőhelyen telepítve igen jó áruminőséget produkál.

Kőszegszerdahelyi 29

- származása, elterjedése

Szelektálás Nyugat-Dunántúl, délkeleti fekvésben, kristályos pala alapkőzeten, köves, fakó erdőtalajon.

- idénye és típusa

Érési ideje X. hó 1 – 2. dekád

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse középnagy, gömb alakú, héja sárgás, héjvastagsága közepes, igen jól hámozható. Íze édes.

- Hajtásrendszere

Fája erős növekedésű, koronája szétterülő. Hegyvidéki termőhelyen telepítve igen jó áruminőséget produkál.

- Termesztési tulajdonságai

Értéke, hogy rendszeresen és igen bőven terem. Igénytelen, másodvirágzásra hajlamos.

Meszesvölgyi fajta

- származása, elterjedése

Szelektálás Dunántúl.

- idénye és típusa

Érési ideje X. hó 3. dekád.

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse nagy, héja világosbarna, héjvastagsága közepes, nehezen hámozható. Íze édes, zamatos.

- Hajtásrendszere

Fája erős növekedésű, koronája ritka ágrendszerű.

- Termesztési tulajdonságai

Igen bőtermő.

Perenyei fajta

- származása, elterjedése

Szelektálás Dunántúl.

- idénye és típusa

Érési ideje X. hó 3. dekád.

- gyümölcse és áruértéke

Gyümölcse közepes, kicsi, héja világosbarna, héjvastagsága közepes, közepesen hámozható. Íze édes, zamatos.

- Hajtásrendszere

Fája növekedési erélye igen gyenge, koronája magasan boltozott, sűrű.

-Termesztési tulajdonságai

Jó termőképességű.

Szelídgesztenye fajtáink tulajdonságai download