Resinfru

Növénykórtani Laboratórium

 I. Tevékenysége,

 A Laboratórium tevékenysége elsősorban gyümölcskultúrákra irányul (csonthéjasok: meggy, cseresznye; héjas-termésűek: dió, mandula, gesztenye). Emellett, igény szerint, és a szakmai problémák jelentkezése során foglakozik egynyári- és évelő dísznövények, díszfák, bogyóskultúrák betegségeivel is.

 A Laboratórium munkájának főirányai

  •  Behurcolt vagy spontán módon terjedő új betegségek és kórokozóik vizsgálata.
  •  Már ismert, korábban nem jelentős, újonnan járványos mértékben fellépő betegségek vizsgálata.
  •  Gyümölcsültetvények leromlásával, korai fapusztulással kapcsolatos vizsgálatok.
  •  Az Intézet fajtagyűjteményei (génbankok), törzsültetvényei egészségügyi (növénykórtani) állapotának ellenőrzése.
  •  A génbankokban található betegségellenálló egyek keresése, „kiemelése”.
  •  Növényi betegségek elleni védekezéssel kapcsolatos helyszíni, fizetett vizsgálatok, szaktanácsadás.
  •  Növényi betegségekkel kapcsolatos nemzetközi tudományos újdonságok, hírek figyelése, közzététele.
  •  

Egyes speciális kutatási témák

  -  A cseresznye meggy keresztezéses nemesítése során előállított hibridek betegség ellenállóságának vizsgálata különös tekintettel a Monilia laxa, Cytospora rubescens, C. leucostoma és a Blumeriella jaapii kórokozókra. / A munkában Apostol János és Szügyi Sándor nemesitők vesznek részt/

  -  Az Intézetben előállított dióhibrideken jelentkező betegségek kóroktanának vizsgálata.

Munkatársak

Dr. Rozsnyay Zsuzsa

Dr. Vajna László

a mg. tud. kandidátusa, kertészettudományi doktor

az MTA doktora, kertészettudományi doktor

Könyvek

Alma tárolási betegségei. Érdi Gyümölcs - és Disznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. kiadványa Bp.pp.1-65.2006.

(Kállay Tamás - Rozsnyay Zsuzsa)

A dió kórokozói. Baktériumos betegségek. A dió gombás betegségei.

(In: DIÓ. Szerk.: Szentiványi P.- Kállay T.-né.  Mg. Kiadó. Bp. 203 p. 2006.

(Rozsnyay Zsuzsa)

 A gombák által okozott tárolási betegségek.

(In: Az almatárolás biológiai alapjai.  Kállay Tamás Mg. Kiadó és a Gyümölcs - és Disznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. kiadása Bp. 2010. pp. 206.

(Rozsnyay Zsuzsa)

Szakterület: növénykórtan, mikológia

Főbb kutatási témák

Bogyósgyümölcsű kultúrák gombás betegségeinek kutatása. Eredményeimről Balázs Klára entomológussal közös könyvünkben számoltunk (1972).

Gyümölcsfák kéregnekrózisainak és rákos betegségeinek kutatása. Eredményeimről számos dolgozatban és1983-ban egy önálló könyvben számoltam be.

Talajlakó gombák elleni biológiai védekezés lehetőségeinek kutatása. Vizsgálataim biológiai védekezésre potenciálisan alkalmas antagonista gombákra, különösen Trichoderma és Gliocladium fajokra, valamint aConiothyrium minitans mikoparazita gombára terjedtek ki. E munkám eredményeiről több dolgozatban és többek között 1987-ben egy könyvfejezetben számoltam be.

Az 1880-90 – es években jelentős kárt okozó “erdőpusztulás” kóroktani vizsgálata volt jelentős szakmai-kutatói tevékenységem.

Gyomnövények gombás betegségeinek vizsgálata, a gyomok elleni biológiai védekezés lehetőségeinek kutatása az199o-es években került előtérbe munkámban.

Az utóbbi években a Magyarországra behurcolt vagy betelepedő, olykor járványos fellépéssel fenyegető gombás betegségek és kórokozóik kutatása a fő érdeklődési területem.

Vajna László munkásságát mintegy 260 írás dokumentálja. Ezek között vannak könyvek, könyvfejezetek, magyar, angol, orosz és német nyelven megjelent tudományos dolgozatok, népszerűsítő írások, megemlékezések és egyéb írások. Az érdeklődők az összegyűjtött írásokat az MTA Növényvédelmi Intézetének könyvtárában megtalálhatják.

Tudományos publikációk 

Válogatott tudományos írások

Scab resistance in Malus sp. progenies – in

heritance and resistance stability .

Int. Journ . Hort. Sci.9.(1): 9-15. 2003.

(G. Tóth M. - Kovács Sz. and D. Rozsnyay Zs.)

First selection of the Hungarian apple breeding program for multiple resistance.

Int. Journ. Hort. Sci. 10. (1): 3-  2004. (G. Tóth M. - Sz. Kovács -K. Kása - Zs. Rozsnyay and M. Hevesi)

First report of powdery mildew caused by Podosphaera pannosa on a new host: sour chery - in Hungary. Plant Pathology New disease report, online 2005.

(L. Vajna and Zs. Rozsnyay)

Dió oltványok elhalásának etiológiája.

Növényvédelem 41 (12): 589-593. 2005.

(Vajna L. és Rozsnyay Zs.)

Breeding for sweet and sour cherry disease resistance in Hungary

Acta Horticulturae, 667 Proceedings of the fourth international cherry symposium. Vol. 1.: 117-122. 2005.

(Zs. Rozsnyay and J. Apostol)

First report of powdery mildew caused by Podosphaera pannosa on a new host - sour cherry - in Hungary. Plant  Pathology, 55. 756. 2006.

(L.Vajna and Zs.Rozsnyay) 

Susceptibility of sour cherry cultivars to isolates of Monilia laxa (Ehrenbergh) Saccardo et Voglino. Int. Journ. Hort. Sci. 14. (1-2): 83-87. 2008.

(Sződi Sz. - Zs. Rozsnyay  - E. Rózsa - Gy. Turóczi)

Népszerűsítő írások

A mandula védelme. Növényvédelem, 39 (8) 395-406. 2003.

(Rozsnyay Zs. - Voight E.)

Meggyfajták monilia-ellenállósága. Kertészet és Szőlészet, (51-52) l5. 2003.

(Rozsnyay Zs.)

Cseresznye és meggyfajták citospora érzékenysége. Kertészet és Szőlészet, (1) 6-7.2005. ( Rozsnyay Zs.)

Cseresznyefák verticilliumos pusztulása. Kertészet és Szőlészet, 58  (7) 18-20. 2009

(Rozsnyay Zs. - Vajna L.)

Meggyfajták monilia fogékonysága. Kertészet és Szőlészet, 58 (9) 12-13.2009

(Rozsnyay Zs.- Sződi Sz.), 

A kajszibarack gutaütése megelőzhető. Kertészet és Szőlészet, 58 (40) 20-23. 2009.

(Rozsnyay Zs.)

Betegségellenálló meggy hibridek jellemzése. Agrofórum Extra, 43. 2012 jan. 28-31. (Szügyi S. Rozsnyay Zs. - Apostol J.) 

Dió kerekasztal. Kertészet és  Szőlészet (61) (12) 14-16 2012. (Kállay Tamásné - Rozsnyay Zs. - Voigt E.- Bujdosó G.) 

Vajna L. (1983): A gyümölcsfák korai elhalását okozó gombás betegségek. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1-174.

Vajna L. (1987): A biológiai védekezés. In: Vajna L. (szerk.): Növénypatogén gombák. A kémiai és biológiai  védekezés kérdései. Mg.-i Kiadó, Bp. 189-291.

Vajna L., Jakucs E. (2003): A gombák ökológiája. In: Jakucs E., Vajna L. (2003, szerk.): Mikológia, Agroinform Kiadó, Budapest, 239-305.

Vajna, L. (1985): Mutual parasitism between Trichoderma hamatum and Trichoderma pseudokoningii. J.  Phytopathol. 113: 300-303.

Vajna, L. (1985): Phytopathogenic Fusarium oxysporum Schlecht as a Necrotrophic Mycoparasite. J. Phytopathol. 114: 338-347.

Vajna, L. (1986): Branch canker and dieback of sessile oak (Quercus petraea)  in Hungary caused by Diplodia  mutila. Eur. J. For.Pathol. 16: 223-229.

Vajna, L. (1987): Fusarium lateritium Nees ex Link as a parasite and host in interfungal hyphal interactions. J. Phytopathol. 118: 157-164.

Vajna, L. (1990): Fungi associated with oak-decline. EPPO Bulletin, 20: 3.

Vajna L. (1992): Az európai és hazai erdők állapotának leromlása. II. A magyarországi helyzet 8 év kutatásinak tükrében.. Növényvédelem, XXVIII: 393-407.

Vajna L.(1994): Az európai és hazai erdők állapotának leromlása az 1970-1980-as években. III. A leromlás jelenség. Növényvédelem, 30: 249-261.

Vajna, L. (2003): Hyperparasitic Stagonospora sp. on Botryosphaeria stevensii. For. Path. 33: (6), 375-382.

Bruckart,W., C. Cavin, L. Vajna, I. Schwarczinger, F.J. Ryan (2004): Differential susceptibility of Russian thistle accessions to Colletotrichum gloeosporioides. Biol. Control 30: 306-311.

Vajna, L., G. Oros (2005): First report of Rhizoctonia zeae on Lolium perenne and Festuca sp. in Hungary. Plant Pathology, 54. 250.

Népszerűsítő írások

Szunics L., Vajna L., Szunics L.-né (1993): A parazita parazitája. Martonvásár, 1993\2, 6-7.

Vajna L. (1994): Egy sikert ígérő biológiai módszer: A fehér rothadást okozó Sclerotinia

fajok elleni védekezés. Gazda, 2. 6. p. 29.

Vajna L. (1998): A mamutfenyő (Sequoiadendron giganteum) ágrákosodása és elhalása

Magyarországon. Kertészet és Szőlészet.

Vajna L. (1999): "Elvitte a möggyet a köd". Élet és Tudomány, 1999. 27:840-842.

Kiss L., Vajna L., Bohár Gy. (2001): A parlagfű rejtélyes betegsége. Élet és Tudomány, 56:

(32) 1012-1014.

Vajna L. (2003): A fagyal vesszőelhalása. Kertészet és Szőlészet, 2003.42:9.

Vajna L., Bodor J. (2008): A Buxusok hazai betegségei. Kertészet és Szőlészet, 24-25.

Schwarzinger I, Vajna L., Süle S., Kerényiné Nemestóthy K., Demeter T. (2008): A pompás

rézvirág új betegsége hazánkban. Kertészet és Szőlészet, 2008 febr. 21. p. 25.

Rozsnyay Zs. és Vajna L. (2009): Cseresznyefák verticilliumos pusztulása. Kertészet és

Szőlészet 7: 18-20.

Vajna L. (2009): Lisztes zsályák szomorú története. Kertészet és Szőlészet 38: 25.

Vajna L. (2010): Lisztharmat platánon. Kertészet és Szőlészet. 59.(33):22-24.

Vajna L. (2010): Kinaikörte-özön. Kertészet és Szőlészet, 59.(20):6-8.

Vajna L. (2010)): A fák állva halnak meg. Kertészet és Szőlészet, 59. (23):24-25.

Vajna L. (2010): A kajszi és más csonthéjasok verticilliumos hervadása. (Zöldség-

Gyümölcs – Piac és Technológia, 14: (8) 8-9.

II. Előadások, írások, rövid hírek új növényi betegségekről

Letölthető előadások növényi betegségek köréből

Az első hazai mikofungicid kifejlesztése és alkalmazása

download

Botryosphaeria fajok Magyarországon

download

Dió termés- és vesszőelhalás etiológiája -  előadás  2012.02.22

download

Fiatal fák és cserjék pusztulása városi környezetben

download

Impatiens wallerianát sújtó járvány söpört végig Európán

download

Opportunista gombák ... FŐKERT - tud. tanácskozás 2012

download

Várjuk a váratlant ... 2013

download

Gondolatok a meggyantraknózisáról előadás

download

Caragana arborescens lisztharmata

download

Cseresznyefajták fogékonysága a Cytospora gombák fertőzésére

download

Dr. Rozsnyay Zs. kandidátusi értekezése

download

A dió betegségeiről - Előadás, 2013 február

download

A kínai körte magyarországi térhódítása

download

Miért pusztul el a gyümölcsfák jelentős százaléka a telepítést követő első években?

download

Növénykórtani hírek a tudomány világából

A betegségellenállóság mint szempont

download

Bazsalikom betegségek 2014

download
Bazsalikom betegségek - Aphelenchoides sp. 

 Aphelenchoides_sp._bazsalikomon__2014.__-_Vajna_L..mp4

download
Csonthéjasok sebparazitái download
Globalizáció és klímaváltozás alapján kialakult újabb növényi betegségek és járványok download