Resinfru

Rovartani Laboratórium

Az Intézet Állati Kártevőinek kutatása egyidős a Kertészeti Kutató Intézet(első jogelőd) megalapításával, és mindig súlypontos kérdés volt.

Intézetünkben dolgozott Balás Géza dr.és Jenser Gábor dr.

A kutatások fő iránya elsősorban a csonthéjas gyümölcsfajok közül a cseresznye, meggy a héjasok közül a dió, mandula, gesztenye kártevőire terjed ki.

A környezetkímélő technológiák kifejlesztésekor foglalkozunk  a nehezen leküzdhető, az ember számára rejtett életmódotfolytató kártevők (pl. nagy farágó, kis farágó), elleni tömegcsapdázásos védekezési módszer kidolgozásával.

A cseresznye és meggytermesztés meghatározó  kártevője a cseresznyelégy, amely sok esetben a friss gyümölcs-exportot, vagy a konzervipari felhasználást veszélyezteti, amelyre az utóbbi évek korszerű telepítései létesültek.  Az új, elsősorban csak a célkártevőre ható védekezési módok vizsgálata (pl. táplálkozási attraktánsok), az Unióval együtt közös feladat.

Az állati kártevők növényvédelmi kutatásában a különböző rovar-csapdatípusok  által kapott értékek felhasználhatóságát vizsgáljuk, elsősorban azt, hogy a kapott adatok hogyan tükrözik az adott kultúrában fellépő kártevők populációit. Célunk az egyes kártevők esetében olyan küszöb érték (ökonómiai küszöb) meghatározása, amely alatt  vegyszeres védekezést nem kell végezni.

A héjas gyümölcsfajok kártevői közül elsősorban a dión termésveszteséget (ill. minőség romlást okozó) rovarfajok kutatásával foglalkozunk, az ellenük való AKG-ba illeszthető programok kidolgozásával.

Az elmúlt években két gazdaságilag jelentős invaziv faj jelent a hazai kártevő faunában, az amerikai keleti cseresznyelégy (Rhagoletis cingulata Loew.) és a dió-buroklégy (Rhagoletis completa Cresson.). Foglalkozunk e két kártevő elterjedésével, rajzás megfigyelésére szolgáló csapdatípusok kidolgozásával.

Általános tevékenységünkhöz tartozik a az Intézet ültetvényeinek növényegészségügyi  vizsgálata, különös tekintettel a virusmentes gyümölcsfa szaporítások kiindulási anyagát biztosító törzsültetvények rendszeres ellenőrzése.

A közelmúlt évek kutatási eredményei:

A dió rovarkártevői

  • A dió rovarkártevői közül elsősorban az almamoly (Cydia pomonella L.) biológiájával, diótelepítésekben észlelhető rajzásával, dióban okozott kártételével, az ellen való védekezéssel foglalkoztunk. Válogatott megjelent publikációk :

Kadlicskó S., Pintér Cs., Fischl Géza, Voigt E. és Makó Sz. (2003): A dió védelme.  Növényvédelem, 39 (11) 545-560.

Voigt  E. 2003): Possibilities in monitoring of codling moth (Cydia pomonella L.) in Hungary. IOBC wprs Bulletin 26. (11) 117-119.

Voigt E. (2003): Az almamoly, mint diókártevő. XIII. Keszthelyi Növényvédelmi Fórum 2003. január 29-31. 53.

Voigt E. (2003): Nehezen leküzdhető ellenfél – az almamoly.  Agrofórum, 14 (12) 41-43.

Voigt E. (2005): Almamoly (Cydia pomonella L.)  kártétele dióban, és az ellene való védekezés. Integrált Termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban XXVI. Budapest, 78-86. 

Voigt  E. (2006): A dió védelme in Dió; szerk.: Szentiványi Péter, Kállay     Tamásné,  Budapest  134-156

  • Az almamoly (Cydia pomonella L.) mindkét nemzedéke kárt okoz a dióban. Az első nemzedék lárvái által okozott kár május végétől  június folyamán észlelhető. Magyarországtól délre ill. keletre fekvő országok dió telepítéseiben jelentős gyümölcs hullást okozhat. Hazánkban is gyakran megfigyelhető ez a kár elsősorban szórvány és házi kerti diófák termésén, de nem ritka nagyobb telepítésekben sem.A második nemzedékű hernyók augusztus folyamán még képesek a dió csonthéján belül kárt okozni. A későiek folyamán azonban a zöld burok és a csonthéj között károsítanak. Kártételük elsősorban a csonthéjon okozott nagy fekete folt, amely a termés manipulálásakor sem távolítható el, így jelentős minőségromlást okoz.
  • Európában az Észak Amerikából behurcolt kártevő, a dió buroklégy (Rhagoletis completa Cresson) okoz problémákat. Az évente egy nemzedéket nevelő furólégy faj elsősorban a héjas dió minőségét rontja. Lárvái augusztus és szeptember folyamán a dió zöld burka és a csonthéj között táplálkoznak, egy-egy dióban rendszerint több lárva fejlődik. Túl szaporodásukkor a csonthéj belsejébe is befurakodnak, ahol a dióbelet károsítják. Viszont a csonthéjon károsításuk nyomán keletkezett nagy fekete folt – mint az almamolynál – manipuláláskor nem távolítható el, jelentős minőségi romlást okoz. A magyar dió Nyugat Európai exportja csak akkor lehetséges, ha a termés tisztára mosott, világos színű. 2011-ben igazolódott, hogy a karantén kártevő dió-buroklégy hazánkban is megjelent. Majd 2012 folyamán az ország nyugati és déli részén is beigazolódott jelenléte ill. kártétele. 

Megjelent irodalom:

Voigt E., Subic M., Baric B., Pajac I., Tóth M. (2012): Adatok a dió-buroklégy (Rhagoletis completa Cresson) kárpátmedencei rajzásához és magyarországi elterjedéséhez. Integrált termesztés a kertészeti és szántóföldi kultúrákban (XXIX.) 93-102.

Voigt Erzsébet, Milorad Subic, Bozena Baric, Ivana Pajac és Tóth Miklós (2012): A szintetikus táplálkozási csalétek fontossága gyümölcs-károsító fúrólegyek (Rhagoletis spp.) csapdázásában. Növényvédelmi Tudományos Napok 2012, 20.

Voigt Erzsébet, Milorad Subic, Bozena Baric, Ivana Pajac és Tóth Miklós (2012): A   szintetikus táplálkozási csalétek fontossága gyümölcs-károsító fúrólegyek    (Rhagoletis spp.) csapdázásában. Agrofórum 2012 január (extra 43, Gyümölcstermesztőknek) 82-86.

Voigt, E.;Tóth, M. (2012): Ismét a diólégyről Agrofórum 2012; március, p.57.

Kutató:

dr. Voigt Erzsébet tudományos főmunkatárs, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa

 A fenti témakörökben évente több tudományos és az eredményeket népszerűsítő előadást tartunk, ill. publikációt jelentetünk meg.

Letölthető előadások,tájékoztató anyagok

Almamoly kártétele dión

download

Almamoly csapda

download

Rhagoletis completa meghatározást megkönnyítő képek

download

A szintetikus táplálkozási csalétek fontossága gyümölcskárosító fúrólegyek(Rhagoletis spp.) csapdázásában

download

Ismét a dió buroklégyről

download

Adatok a dió-buroklégy kárpátmedencei rajzásához és magyarországi elterjedéséhez

download

    

Feltöltés alatt..