Resinfru

Gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodása és talajművelése

dr. Szűcs Endre

A gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodása és a talajművelése témakörhöz kapcsolódó kutató-fejlesztő munka öt évtizedes múltra tekint vissza az intézményünkben és jogelődjeinél.

1975-ig Dr. Terts István volt a téma felelőse, aki számos trágyázási tartamkísérletet állított be. (→ Terts I. szakmai életrajza) Kutatási eredményei és széleskörű ismereteinek szintetizálásával racionális alapokra helyezte a gyümölcsösök feltöltő- és fenntartó trágyázását.

A tartamkísérletek folytatását (leghosszabb 20 év), újak indítását és további K+F feladatokat Terts I. nyugdíjba vonulásától Szűcs Endre látja el. (→ Szűcs E. szakmai életútja) A gyümölcsösök tápelem igényének meghatározásán, a trágyaszerek alkalmazási módjának és hasznosulásának tanulmányozásán, a módszertani kérdéseken túl a sokrétű fejlesztő munka célkitűzése az integrált gyümölcstermesztés (IFP) környezetkímélő elveinek is megfelelő tápanyag-gazdálkodási és talajművelési rendszer összeállítása. (→ Az IFP tápanyag-gazdálkodási és talajművelési feltételei, a gyümölcsösök tápanyag-gazdálkodásának komplex szemlélete)

Az utóbbi 2-3 évtizedben sokoldalú együttműködések (kollegiális és intézményi) jöttek létre a gyümölcsfák tápláltságához kapcsolódóan, melyek lehetővé tették a feladatok komplexebb megoldását. Az agrokémia egykori irányítószervének (MÉM-NAK) koordinálásával részt vettünk az állókultúrák (gyümölcs, szőlő) országos érvényű alaptrágyázási irányelveinek összeállításában. Dr. Horák Endre (PNmSzÁ) és Kovácsné Mérei Zsuzsanna (MÉM-NAK) együttműködésével matematikai módszert dolgoztunk ki a gyümölcsösök fenntartó tápanyag-igényének meghatározására. Ezt a módszert később Dr. Csathó Péter, Dr. Fodor Nándor (MTA-TAKI) és Dr. Árendás Tamás (MTA-MgKI) közreműködésével tovább fejlesztettük, számítógépre alkalmaztuk és „ÉGyDKF Környezetkímélő Gyümölcsös Fenntartó Trágyázási Rendszer” címen regisztráltattunk (→ www.proplanta.hu).

Az almafák trágyázása, tápláltsága, tápelem felvételi dinamikája és a gyümölcs minősége, tárolhatósága kérdéskört több évtizedes együttműködésben tanulmányoztuk Dr. Kállay Tamással, melyből sok közös publikáció származott. (→ Idevonatkozó publikáció jegyzék vagy akár skenelt irományok)

Az őszibarackfák metszésterhelése és tápanyag-ellátása közti összefüggést dr. Mihályffy Józseffel vizsgáltuk (→ Publikáció hivatkozás vagy skennelt cikk). Az almafák termőrefordításának elősegítése, „a zöld munkák” és a permettrágyázás hatékonyságát Dr. Gonda Istvánnal vizsgáltuk (→ Publikáció hivatkozás vagy skennelt cikk).

A növényanalitikai eredmények interpretálására az un. határértékes és a DRIS módszer alkalmazhatóságára irányuló együttműködés (Dr. Kállay Tamás és Szenci Győző) eredményeiről nemzetközi fórumon számoltunk be (→ Publikáció hivatkozás vagy skennelt cikk).

A gyümölcsösök termőhely értékelési rendszerének kidolgozásához (Kállay Tamásné Dr. által irányított munka) a talajtani értékszámok meghatározásával járultam hozzá. (→ Lásd honlapunk idevonatkozó részét)

A szaporítóanyag előállítási technológia korszerűsítése, a mikroszaporított és magonc őszibarack alanyok mikorrhizálási lehetőségeinek dr. Balla Ildikó által irányított vizsgálataiba (melyben az MTA-TAKI munkatársai is részt vettek) a 90-es évek végén kapcsolódtam be.

Az ezredforduló után a „Mikorrhiza és szaprofita gomba törzsek identifikálása és alkalmazása a környezetkímélő gyümölcstermesztés érdekében, különös tekintettel a talajuntságra” című OMFB 0222/2002 jelű pályázat keretében Balla Ildikó, Kirilla Zoltán, az ELTE-ről Dr. Király István, az MTA-TAKI-ból Dr. Vörös Ibolya és Dr. Takács Tünde dolgozott együtt. A kutatócsoport által megkezdett feladat folytatását is jelentette a GVOP-3.1.1.-2004-05-0061/3.0 jelű pályázati jelű, a „Szimbionta és vitalizáló mikroorganizmusok felhasználása az integrált gyümölcstermesztésben” című K+F munka (→ eredményekről Zárójelentés részlet).

Az ELTE és az intézményünk együttműködése keretében a vitalizáló talaj mikroorganizmusok további felhasználási lehetőségeit vizsgáltuk a Dr. Király I. által koordinált, „Környezetbarát biotechnológiai módszerek alkalmazása a talajlakó fitopatogének elleni védekezésben” című BAROSS-4-2005-0025 – OMFB-0077/2007 jelű pályázat adta lehetőségek között.